Of, Europa mea!, un proiect cu şi despre voluntariat

Asociaţia Millennium Center a realizat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul „Tineret în acţiune”, acţiunea 5.1., un proiect destinat tinerilor intitulat „Of, Europa mea!”, fiind finanţat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Acesta s-a desfăşurat pe o perioadă de 9 luni de zile, începând din luna iunie a acestui an şi până în luna februarie 2010. Proiectul a fost compus din 4 stagii şi anume: etapa de cercetare, organizarea unui forum naţional pentru cei care oferă servicii de voluntariat în România, etapa de valorizare şi evaluarea finală.

În perioada 10 – 13 februarie, în cadrului Complexului Vital din staţiunea Băile Felix, situată în judeţul Bihor, a avut loc o întâlnire pe care Asociaţia Millennium Center a organizat-o şi la care au luat parte şi câţiva dintre participanţii la proiect. Scopul acestei întâlniri a fost desfăşurarea unor activităţi comune în ceea ce priveşte diseminarea şi evaluarea prezentului proiect, eveniment care a marcat şi finalul proiectului.

Activităţile principale ce au fost realizate în cadrul proiectului sunt: o sesiune de formare a echipei de cercetare (12 voluntari) timp de 2 zile, cercetarea în 20 de comunităţi timp de 14 zile, pregătirea forumului timp de 4 zile, desfăşurarea forumului pe parcursul a 4 zile în cadrul Complexului Vital situat în staţiunea Băile Felix din judeţul Bihor, o sesiune de procesare a experienţei de învăţare timp de o zi, etapa de valorizare (modul de formare în domeniul diseminării experienţelor de învăţare timp de 2 zile) şi o ultimă activitate, evaluarea finală care a durat tot 2 zile. Pentru realizarea proiectului au fost utilizate metode non-formale: vizite de studiu, interviuri individuale şi de grup, jocuri de rol, brainstorming, dezbateri, discuţii facilitate, workshop-uri tematice, simulări şi altele.

Nucleul prezentului proiect a fost reprezentat de cea de-a doua etapă şi anume „Forumul Naţional al Furnizorilor de Servicii în Domeniul Voluntariatului European”, deoarece a urmărit reunirea tinerilor şi responsabililor cu politicile de tineret în jurul unei dezbateri despre implementarea politicilor europene în domeniul voluntariatului şi pregătirea unei activităţi comune legată de Săptămâna Europeană a Tineretului pentru anul 2011 sau un an ulterior. La acest forum au participat 17 tineri şi responsabili cu politicile de tineret.

Câteva din obiectivele prezentului proiect au fost mărirea gradului de conştientizare în rândul participanţilor pe durata desfăşurării acestuia, în ceea ce priveşte importanţa participării la procesul de elaborare al deciziilor cu privire la politicile pentru tineret; creşterea gradului de conştientizare a importanţei proceselor de informare, consultare, implicare, colaborare şi împuternicire a stakeholderilor politicilor europene; iniţierea a cel puţin două parteneriate în vederea organizării unui eveniment în mediul rural prilejuit de Săptămâna Europeană a Tineretului pentru anul 2011 sau un an ulterior; promovarea cetăţeniei active în general şi a celei europene în special; includerea tinerilor cu oportunităţi reduse (minim 30% din participanţi); promovarea „Strategiei de Includere pentru Programul Tineret în Acţiune” şi altele.

This entry was posted in Comunicate de presa, Proiecte and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.