Invitatie eveniment “Zilele devoratorilor de non – formal”

Asociaţia Millennium Center vă invită în perioada 17-18 iunie începând cu ora 9, în incinta Liceului de Industrie Alimentară, să participaţi la evenimentul “ZILELE DEVORATORILOR DE NON-FORMAL”. Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Tineret In Acţiune, Acţiunea 5.1.

Evenimentul presupune realizarea unui “Târg public de bune practici si iniţiative în domeniul combaterii sărăciei şi a excluderii sociale în rândul tinerilor cu oportunităţi reduse” cu două tipuri de standuri:

–       28 de “Standuri de prezentare non-formală a statelor lumii şi promovare a politicilor publice de stimulare a mobilităţilor europene ca formă de combatere a sărăciei şi excluderii sociale”;  27 de standuri reprezentând cele 27 de state membre ale UE şi un stand reprezentând comunitatea rromă. Vor fi pregătite meniuri tradiţionale, colaje fotografice de perete, mini-şcenete de teatru din mitologia locală, dansuri şi melodii tradiţionale şi/sau de referinţă;

 

–       15 “Standuri de prezentare a bunelor practici şi iniţiativelor sectorului neguvernamental în ceea ce priveşte combaterea sărăciei şi excluderii sociale prin activităţi non-formale”. Acestea vor fi realizate de către participanţi, împreună cu reprezentanţi ai ONG-urilor arădene, conţinând prezentări de proiecte / iniţiative în domeniul combaterii sărăciei şi excluderii sociale, metode/tehnici de incluziune a tinerilor cu oportunităţi reduse, prezentări de “produse” realizate în cadrul unor proiecte de către tinerii cu oportunităţi reduse;

 

–       Cel puţin două standuri se vor referi la tematicile: combaterea sărăciei şi excluderii sociale a tinerilor, aparţinând comunităţii nevăzătorilor, respectiv comunităţii rrome.

 

În prima zi, începând cu ora 09:00 vor avea loc:

–       deschiderea oficială a evenimentului, când vor fi prezentate cele două materiale audio-video realizate în etapa de pregătire:

  • Reportaj privind situaţia tinerilor rromi din Municipiul Arad;
  • Reportaj privind situaţia tinerilor nevăzători din Judeţul Arad.

 

–          prezentarea programului celor 28 de “Standuri de prezentare non-formală a statelor lumii şi promovare a politicilor publice de stimulare a mobilităţilor europene ca formă de combatere a sărăciei şi excluderii sociale”

În a doua zi, începând cu ora 10:00 se vor desfăşura:

10 ateliere de lucru privind:

  • politicile publice locale de combatere a sărăciei în rândul comunităţilor de rromi şi de incluziune socială a tinerilor rromi din Judeţul Arad;
  • politicile publice locale de combatere a sărăciei şi excluderii sociale în rândul tinerilor nevăzători din Judeţul Arad;

 

Unul dintre rezultatele aşteptate ale acestor ateliere este realizarea unui dialog structurat in legatură cu temele propuse având ca parţi tineri (inclusiv tineri cu oportunitati reduse) si reprezentanţi ai institutiilor / autoritaţilor publice cu responsabilitaţi în domeniul politicilor de tineret.

– Prezentarea celor 15 “Standuri de prezentare a bunelor practici şi iniţiativelor sectorului neguvernamental în ceea ce priveşte combaterea sărăciei şi excluderii sociale prin activităţi non-formale”. Acestea vor fi realizate de către participanţi, împreună cu reprezentanţi ai ONG-urilor arădene, conţinând prezentări de proiecte / iniţiative în domeniul combaterii sărăciei şi excluderii sociale, metode/tehnici de incluziune a tinerilor cu oportunităţi reduse, prezentări de “produse” realizate în cadrul unor proiecte de către tinerii cu oportunităţi reduse;

– Cel puţin două standuri se vor referi la tematicile: combaterea sărăciei şi excluderii sociale a tinerilor, aparţinând comunităţii nevăzătorilor, respectiv comunităţii rrome.

 

Închiderea oficială a evenimentului va consta într-o întâlnire în plen a participanţilor, ocazie cu care organizaţiile partenere vor transmite concluzii ale evenimentului şi vor decerna diplomele de participare.

Evenimentul mai sus menţionat se desfăşoară în cadrul etapei de implementare a proiectului cu acelaşi nume ce are loc în Arad, pe durata a 4 luni începând cu 1 mai. Prezentul proiect are un număr relativ mare de participanţi, peste 100 de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani. Cel puţin 60 de participanţi sunt tineri cu oportunităţi reduse.

Proiectul de faţă doreşte ca prin crearea unui cadru adecvat promovării dialogului structurat să aducă în prim-plan importanţa transferului de bune practici şi a experienţelor precedente de învăţare de la sectorul privat la cel public şi viceversa. De asemenea, prezentul proiect are o contribuţie semnificativă la formarea unei percepţii pozitive şi atitudini pro active a diferitelor categorii de participanţi cu privire la importanţa / avantajele realizării unui dialog structurat.

This entry was posted in 2010, Arhiva anunturi, Evenimente, in Romania, Proiecte and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.